Rekisteriseloste. (GDPR)

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018

 1. Rekisterin nimi
  Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy:n asiakasrekisteri
 2. Rekisterin pitäjä
  Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy
  Tulppatie 22, 00880 Helsinki
  Y-tunnus 0658787-7
 3. Rekisterin yhteyshenkilö Sirpa Sääski-Rintamäki
  sirpa.saaski-rintamaki@tekstiililattiat.com
 4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  – etunimi
  – sukunimi
  – yritys
  – osoite
  – puhelinnumero
  – sähköpostiosoite
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakasrekisteriä käytetään ensisijaisesti laskutukseen, tarjousten toimittamiseen ja toiminnasta tiedottamiseen sekä markkinointiin.
 6. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.
  Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteenä ovat yhteistyösopimukset, tarjouspyyntölomakkeet (web / asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse). Asiakastietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.
 8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.
 10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
  Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.
 11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
 12. Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
 1. Rekisterin nimi
  Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy:n asiakasrekisteri
 2. Rekisterin pitäjä
  Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy
  Tulppatie 22, 00880 Helsinki
  Y-tunnus 0658787-7
 3. Rekisterin yhteyshenkilö Sirpa Sääski-Rintamäki
  sirpa.saaski-rintamaki@tekstiililattiat.com
 4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  – etunimi
  – sukunimi
  – yritys
  – osoite
  – puhelinnumero
  – sähköpostiosoite
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakasrekisteriä käytetään ensisijaisesti laskutukseen, tarjousten toimittamiseen ja toiminnasta tiedottamiseen sekä markkinointiin.
 6. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.
  Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteenä ovat yhteistyösopimukset, tarjouspyyntölomakkeet (web / asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse). Asiakastietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.
 8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.
 10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
  Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.
 11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
 12. Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.